درباره ما

 

هلدینگ ساختمان و کشاورزی صنعت پویا متشکل از دو شرکت تخصصی در امر ابنیه و کشاورزی با هدف نوآوری در زمینه ی طراحی و اجرای پروژهای ابنیه و کشاورزی تاسیس گردیده است .

1_ شرکت ابنیه صنعت پویا : با بیش از ده ها سال سابقه در زمینه ی طراحی و اجرای ابنیه های بخش دولتی و خصوصی

2_شرکت گلخانه سازان سبز پویا :دارای به روزترین طراحی و تجهیزات، فعال در زمینه طراحی و اجرای گلخانه ، سیستم های آبیاری تحت فشار و قطره ای

هلدینگ پویا برای ارائه ی هر چیز بهتر پروژه ها در زمینه ی کشاورزی و ابنیه دارای بخش بازرگانی و تامین تجهیزات و مصالح ویژه خود می باشد این بخش دارای نمایندگی های متعدد از کمپانی های

مطرح دنیا در زمینه ی کشاورزی و ابنیه است مانند کمپانی ایتالیایی berni در زمینه ی مصالح ساختمانی و کمپانی ترک bizcanli در زمینه ی تجهیزات کشاورزی و گلخانه ای و ...